Region Midtjylland logo

Region Midtjylland

Org chart

Pernille Blach Hansen
Regionsdirektør
Collapse
Poul Blaabjerg
Hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital
Jonas Dahl
Hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers
Lisbeth Holsteen Jessen
Hospitalsdirektør, Regionshospitalet Horsens
Poul Michaelsen
Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Vest
Thomas Balle Kristensen
Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt
Tina Ebler
Direktør for Psykiatri og Social
Anders Kjærulff
Koncerndirektør
Anders Kühnau
Koncerndirektør
Henning Weihrauch Voss
Direktør, Præhospitalet
Kim Kofod Hansen
Udviklingsdirektør
Koncern Kvalitet
Vicedirektør for Koncern Kvalitet
Palle Juelsgaard
Lægefaglig direktør
Dorte Christensen
Vicedirektør
Rikke Degn
Director of Nursing

Board & Advisors


People not yet in org chart