Koda

Koda arbejder for at sikre betaling til komponister, sangskrivere og musikforlag, når deres musik bliver brugt i det offentlige rum. Det er en betaling for det arbejde, der ligger i at skabe den musik, som giver oplevelser og værdi for alle, der bruger og lytter til den.

Industries

Employees

201-500

Links

Org chart

Gorm Arildsen
Managing Director & CEO
Collapse
Maria Juul Jensen
Chief Information Officer & Head of IT and Projects
Dicle Duran Nielsen
Director of Legal
The Org
helps you hire
great candidates
It takes less than ten minutes to set up your company page.
It’s free to use - try it out today.