Lotte Elkjær Flugt

Seniorkonsulent, Kommunikationsarkitekt

Lotte er kommunikationsarkitekten, der tegner og strukturerer de overordnede linjer for vores kunders kommunikation og marketing. Hun sikrer, at den konkrete kommunikations- eller marketingindsats er forankret i de overordnede visioner og strategier, og udformer relevante produkter og koncepter med afsæt i et solidt håndværk og et grundigt kend...


Social

Roles at Gammelbys

  • Seniorkonsulent, Kommunikationsarkitekt

    Current role

Org chart

Direct reports

No reports

Teams

No teams

By clicking "Continue" or continuing to use our site, you acknowledge that you accept our Privacy Policy and Terms of Use. We also use cookies to provide you with the best possible experience on our website.