schultz.dk

1 follower


Vi leverer Danmarks bedste digitale løsninger inden for ledelsessystemer, sags-og dokumenthåndtering m.m.

Industries

Headquarters

Employees

Links

Org chart

Simon Svarrer

Collapse
Morten Maate
Direktør For Softwareprodukter Og -projekter (cto)
Mikkel Randbøll Wolff
Økonomidirektør (cfo)
Simon Kohrtz
Head Of Business Development
Anton Møller
Manager Of Business Intelligence And Business Development