Kartverket - Norwegian Mapping Authority

0 followers


Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag

Industries

Headquarters

Employees

Links