Titan Wind Energy

1 follower


Selskabets formål er direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive virksomhed med forskning, design, udvikling, produktion samt afprøvning af udstyr til brug for vindkraft samt at drive anden virksomhed relateret dertil.

Industries

Headquarters

Employees

Links

Org chart

Michael Buus Nielsen

Collapse
Danni Nielsen
General Manager