Akdeniz University

1 follower


Akdeniz University is a campus university in Antalya Province of Turkey.

Industries

Employees

Links

Org chart

Özlenen Özkan

Collapse
Murat Turhan
Vice Rector
Cengiz Toker
Vice Rector
Ali Evren İmre
Secretary General
Dr H. Kursat Celik
Principal - Vocation School Of Kumluca (college Of Kumluca) At Akdeniz University
Orhan Özçatalbaş
Director Of The Graduate School Of Natural And Applied Sciences | Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Atilla Karabay
Güzel Sanatlar Fakültesi, Danışma Kurulu Üyesi
Emre Noyan
University Lecturer