Projectmanager

Volunteer · Den Haag, Netherlands · Remote possible

Job description

De ANBI stichting Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) is een snelgroeiende non-profitorganisatie. Als projectmanager bij het DIVD Project Office ben je medeverantwoordelijk voor het waarborgen van de operationele efficiëntie van IT-services, zodat projecten maximaal inzetbaar zijn.

Binnen het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) Project Office, dat rechtstreeks onder de directie van DIVD valt, ben jij als projectmanager belast met het leiden van projecten op het gebied van kwaliteit, tijd, financiën en impact. Hierdoor worden de projecten gerealiseerd binnen de vastgestelde randvoorwaarden. Deze projecten kunnen diverse opdrachtgevers en onderling verbonden deelprojecten omvatten.

Bovendien geef je leiding aan projectteams met uiteenlopende samenstellingen, waarvan de leden zowel intern als extern afkomstig kunnen zijn. Je voorziet de Chief Project Officer (CPO) van advies betreffende toekomstige projectgerelateerde zaken, mogelijke conflicten met vergelijkbare en overlappende projecten, en de algemene bedrijfsvoering binnen de projecten. Ten slotte lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van projectplannen en begrotingen.

Functie eisen:

  • Je hebt uitgebreide expertise op het gebied van projectmanagement, bedrijfskundige methodologieën en kwaliteitsbeheer.
  • Je toont vaardigheid in het gebruik van projectmanagement tools (zoals Jira of Trello)
    • excelleert in de gestructureerde ontwikkeling van plannen en rapportages.
    • het initiëren van projecten,
    • de uitvoering van projectmanagement taken
    • effectief leiden van projectteams

Open roles at Dutch Institute for Vulnerability Disclosure

Two candidates
The Org
helps you hire
great candidates
It takes less than ten minutes to set up your company page.
It’s free to use - try it out today.